Рекомендуем

Последние комментарии

 • Вихрь (СИ)

  очень добрый рассказ. адекватные гг и гг-ня. без насилия. сплошной позитив
 • Будь моей (СИ)

  написано хорошо, читается легко, но для любителей стокгольмского синдрома
 • Любовь начинается с боли (СИ)

  сказка...
Cornick Nicola

Автор Cornick Nicola


Книги автора Cornick Nicola

Skandalistka - Cornick Nicola
Skandalistka

75

 • Дата добавления: 26/07/2015

 • Языки книги: Польский

 • Кол-во страниц: 49

Anglia, okres regencji. Zdawa? by si? mog?o, ?e lady Julianie Myfleet nie zale?a?o na opinii. Czy gdyby by?o inaczej, gra?aby w karty o bardzo wysokie stawki, bra?a udzia? w skandalizuj?cych przyj?ciach czy wreszcie romansowa?a z by?ym kochankiem w?asnej matki? Wielu j? pot?pia?o, niekt?rzy tolerowali, lecz nikt jej nie rozumia?. Lord Martin Davencourt pami?ta? inn? Julian?, niewinn? i radosn?. Postanowi? sprawdzi?, co kryje si? za post?powaniem pi?knej wdowy. Tym bardziej ?e, wbrew rozs?dkowi, by? ni? coraz bardziej zauroczony.